Brema przeciw Gdyni. Arbitraż bawełny i bawełniany handel tranzytowy zaniepokoił Bremę // Gazeta Gdańska.- 1935, nr 172, s. 7

Brema przeciw Gdyni. Arbitraż bawełny i bawełniany handel tranzytowy zaniepokoił Bremę // Gazeta Gdańska.- 1935, nr 172, s. 7