Budowa statku Olza posuwa się szybko naprzód // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 18

Budowa statku Olza posuwa się szybko naprzód