Centrum Techniki Morskiej – innowacyjność dla bezpieczeństwa morskiego państwa / Jerzy Uczciwek // Rocznik Gdyński. – 2008, nr 20, s. 50-56. – Il.

Centrum Techniki Morskiej - innowacyjność dla bezpieczeństwa państwa