ORP “Iskra” i białoskrzydły szkuner / Zbigniew Łabaziewicz // Rocznik Gdyński. – 2008, nr 20, s. [57]-62. – Il.

ORP "ISKRA" białoskrzydły szkuner