Ceny biletów w pociągach podmiejskich // Tygodnik Turystyczny. – 1934, nr 1

Ceny biletów w pociągach podmiejskich