Coroczne Święto W[ychowania]. F[izycznego]. i P[rzysposobienia]. W[ojskowego] // Latarnia Morska. – 1934, nr 12, s. 10

Coroczne Święto W[ychowania]. F[izycznego]. i P[rzysposobienia]. W[ojskowego] // Latarnia Morska. - 1934, nr 12, s. 10