Czerwony potok / Sławomir Orlikowski // Rocznik Gdyński. – 1989/1990, nr 9, s. [207]-209. – Il.

Czerwony potok