Gdyńska czarna flota / Jerzy Miciński // Rocznik Gdyński. – 1989/1990, nr 9, s. [187]-206. – Il.

Gdyńska czarna flota