101144

Czesi i Słowacy w Gdyni po 1945 roku
101143
101145