101145

Czesi i Słowacy w Gdyni po 1945 roku
101144
101146