Członkowie kursu naukowego Min. Spraw Zagranicznych w Gdyni // Gazeta Gdańska. -1937, nr 123, s. 8

Członkowie kursu naukowego Min. Spraw Zagranicznych w Gdyni // Gazeta Gdańska. -1937, nr 123, s. 8