Dama polskie medycyny. Opowieść biograficzna o dr Jadwidze Titz-Kosko / Ewa Ostrowska

Dama polskiej medycyny

Dama polskiej medycyny