“Dar Pomorza” na filmie w Paryżu // Gazeta Gdańska. – 1933, nr 8, s. 4

Dar Pomorza na filmie w Paryżu

Dar Pomorza na filmie w Paryżu