Gdynia w obiektywie Jacka Dworakowskiego

Gdynia ma różne oblicza. Widać to w dziale “GALERIE” Portalu “Rocznika Gdyńskiego”. Dotychczas zamieszczono w nim unikatowe fotografie ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, wykonane przez st. mar. Henryka Nowakowskiego (“Album z Garlanda”). Wielce interesujący jest też wybór fotografii niemieckich, wykonanych przez okupacyjne władze administracyjne miasta (“Gdynia w okresie drugiej wojny światowej”). Znajdują się one w zasobie Oddziału Gdyńskiego Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Przedstawiona nowa galeria (“Gdynia w obiektywie Jacka Dworakowskiego”) stanowi całkowicie odmienne – bo współczesne spojrzenie na miasto. Jacek Dworakowski, fotograf, filmowiec, reżyser, także autor książek, laureat Nagrody Artystycznej Prezydenta Gdyni “Galion”, okazał się tu nie tyle dokumentalistą, co artystą, ukazującym piękno miasta w różnych jego odsłonach. Przedstawione fotografie mają jednak coś wspólnego – łączy je morze, a właściwie wszystko to co oferuje ludziom.

Dzięki fotografiom Jacka Dworakowskiego Gdynia, także i dziś, jest “miastem z morza i marzeń”.