Dawne przewodniki gdyńskie / Hieronim J. Julicz // Rocznik Gdyński. – 1989/1990, nr 9, s. [241]-245. – Il.

Dawne przewodniki gdyńskie