Dekorujcie swe domy w czasie święta LOPP // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 174, s. 12

Dekorujcie swe domy w czasie święta LOPP // Gazeta Gdańska. - 1936, nr 174, s. 12