Dlaczego Polsce potrzebny jest port własny / Piotr Bomas // Morze. – 1924, nr 1, s. 4-5

Dlaczego Polsce potrzebny jest port własny // Morze. - 1924, nr 1, s. 4-5