“Dni Morza” w Gdyni // Wiadomości Portowe. – 1939, nr 7, s. 19.- Il.

Dni Morza w Gdyni