DO RZYMU popularna pielgrzymka wraz ze zwiedz. Wiednia, Wenecji, Padwy (Neapolu). Pod patronatem J. E. ks. biskupa dr. K. Tomczaka

Do Rzymu

Do Rzymu