Nowy doniosły etap rozwoju handlu surową bawełną. Na jesieni powstaje w Gdyni arbitraż bawełniany // Tygodnik Handlowy. – 1935, nr 8, s. 106-107

Nowy doniosły etap rozwoju handlu surową bawełną. Na jesieni powstaje w Gdyni arbitraż bawełniany

Nowy doniosły etap rozwoju handlu surową bawełną. Na jesieni powstaje w Gdyni arbitraż bawełniany