Dorobek Morskiego Oddz. Yacht Klubu Polski w rozwoju sportów wodnych // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 47, s. 5

Dorobek Morskiego Oddz. Yacht Klubu Polski w rozwoju sportów wodnych // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 47, s. 5