Dorobek naukowy i zawodowy mieszkańców Gdyni / Kazimierz Małkowski // Rocznik Gdyński. – 2011, nr 23, s. 244-246. – Portr

Dorobek naukowy i zawodowy mieszkańców Gdyni