Kulturotwórcza rola gdyńskich bibliotek szkolnych / Elwira Worzała, Natalia Chalimoniuk // Rocznik Gdyński. – 2011, nr 23, s. 239-243. – Il.

Kulturotwórcza rola gdyńskich bibliotek szkolnych