Dostęp do morza i na morze. Czteroletni plan inwestycyjny nad Bałtykiem // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 33, s. 3-4. – Il.

Dostęp do morza i na morze. Czteroletni plan inwestycyjny nad Bałtykiem

Dostęp do morza i na morze