Drzewo w portach polskich // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 196, s. 2

Drzewo w portach polskich

Drzewo w portach polskich