Duńczyk pod zarzutem uprawiania handlu żywym towarem // Gazeta Gdyńska, z dnia 17 lutego 193939

Duńczyk pod zarzutem uprawiania handlu żywym towarem // Gazeta Gdyńska, z dnia 17 lutego 1939 r.