Dusza sportowca odziana w marynarski mundur / Jarosław Kłodziński // Rocznik Gdyński. – 2017, nr 29, s. 173-195. – Il.

Dusza sportowca odziana w marynarski mundur