Duży napływ prac na Wystawę Fotografiki // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 6, s. 8

Duży napływ prac na Wystawę Fotografiki // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 6, s. 8