[Dyrektor naczelny PLO Henryk Dąbrowski …] // Kurier Gdyński. – 1992, nr 1, s. 2

[Dyrektor naczelny PLO Henryk Dąbrowski ...] // Kurier Gdyński. - 1992, nr 1, s. 2