Dyrektor Wydziału Palestyńskiego w Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 8, s. 35

Dyrektor Wydziału Palestyńskiego w Gdyni