Dyżury lekarskie w Gdyni za czas od 11-17 sierpnia // Gazeta Gdańska. – 1929, nr 159, s. 4

Dyżury lekarskie w Gdyni za czas od 11-17 sierpnia // Gazeta Gdańska. - 1929, nr 159, s. 4