Działalność i rozwój Komunalnej Kasy Oszczędności mias Gdyni // Wiadomości Portu Gdyńsiego. – 1933, nr 7, s. 9

Działalność i rozwój Komunalnej Kasy Oszczędności Gdyni