ZAGADNIENIA GOSPODARCZE

Gdynia wspaniale spłaca swoje długi

Obrady nad preliminarzem budżetowym Na posiedzeniu Rady Miejskiej uchwalony został budżet zwyczajny m. Gdyni. Po...

Budowa morskiej potęgi Polski

Rola Gdyni i Pomorza w budowie potęgi morskiej państwa Takie słowa wypowiedział z okazji dziesię­ciolecia...

Budowa obozu emigracyjnego w Gdyni

Rozpoczęcie robót przy szosie powiatowej do Wejherowa Po bardzo długich przygotowaniach przystępuje się tutaj obecnie...

Podpisanie umów na inwestycje portowe

Podpisanie umów z przedsiębiorstwami budowlanymi na wykonanie robót portowych Min. Kwiatkowski podpisał wczoraj umowę z...

Przeładunki ładunków w roku 1934 w gdyńskim porcie

Ruch towarowy w pierwszej dekadzie maja w porcie gdyńskim Przyszło statków w I dekadzie m....

Przeładunki w porcie gdyńskim

Przeładunek towarów w porcie gdyńskim w grudniu 1930 roku W okresie od 10 do 23...

Najnowsze