Działalność Stowarzyszenia Miłośników Gdyni w 2004 roku / Janina Zielińska // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 17, s. [212]-216

Działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni w 2004 roku