Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych / Wojciech Kodłubański // Rocznik Gdyński. – 2004, nr 17, s. 205]-211. – Il.

Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych