Działalność TMG w latach 1978-1979 / Maria Sieradzan // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [237]-238

Działalność TMG w latach 1978-1979