Działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni / Danuta Nowicka // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. [327]-331

Działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni