Przyczynek do niektórych artykułów ostatnich tomów “Rocznika Gdyńskiego” / Lech Skubiszewski // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. [319]-326

Przyczynek do niektórych artykułów ostatnich tomów "Rocznika Gdyńskiego"