Działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni w 2008 roku / Janina Zielińska // Rocznik Gdyński. – 2009, nr 21, s. [254]-257

Działalność Towarzystwa Miłośników Gdyni  w 2008 roku