Działalność związku ekspedytorów portowych // Pomorze i Gdynia: dwutygodnik gospodarczy. – 1929, nr 1, s. 1