Dziś odbędzie się apel poległych na Oksywiu // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 33, s. 9

Dziś odbędzie się apel poległych na Oksywiu