Echa z wód / X. X. // Dziennik Poznański. – 1918, nr 162, s. 3