EKSPEDIENTKĘ 18 do 25 lat poszukuje – “Cafe Moka”. Skwer Kościuszki 15 … // Gazeta Gdyńska. – 1939, 15 lipiec