Opowiadania o polskiem morzu z 18 ilustracjami // Zofja Śląska. – Warszawa: Instytut Wydawniczy “Bibljoteka Polska”. – Warszawa