Eksport gazu ziemnego w butlach przez port gdyński / (ż) // Gazeta Gdańska. – 1935, nr 26, s. 8

Eksport gazu ziemnego w butlach przez port gdyński // Gazeta Gdańska. - 1935, nr 26, s. 8