ELIBOR Spółka Akcyjna, [w:] Jednodniówka Oddziału Związku Legjonistów Polskich w Gdyni z okazji XI Zjazdu Legjonistów nad Polskiem Morzem 14.VIII.1922. – Gdynia 1932. – 30 s. – Nakładem Oddziału Gdyńskiego Związku Legjonistów Polskich w Gdyni

Rocznik Gdyński

także w “Święto Morza”. Jednodniówka Polskiej Agencji Telegraficznej. Redaktor Waldemar Downarowicz. – Gdynia 1932. – s. 6

Na podstawie: Bibliografia polskiego piśmiennictwa Morskiego 1901 – 1944. Druki zwarte. – Uniwersytet Gdański : Gdańsk. 1986