ESPO Conference 2016, 2-3 June 2016, IE/Dublin, www.espo.be // Baltic Transport Journal. – 2016, nr 1, s. 7

Baltic Transport Journal 2016 nr 1, Rocznikgdyński