Eugeniusz Maciejewski (1895-1972) / oprac. Ewa Maciejewska-Królikowska // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [335]-339. – Portr.

Eugeniusz Maciejewski (1895-1972)