Ronald Henryk Łaniecki (1930-2002) / oprac. Ewa Ostrowska // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. [333]-335. – Portr.

Ronald Henryk Łaniecki (1930-2002)