Flota Narodowa

Flota Narodowa : organ Komitetu Floty Narodowej / pod red. Radosława Krajewskiego i Stanisława Lech-Tomczaka. – Warszawa, 1928-1930
OD WYDAWNICTWA
Utworzenie Komitetu Floty Narodowej spotkało się z niezwykle żywym oddźwiękiem w całem społeczeństwie polskiem.  Niedawno istniejący (na mocy ustawy sejmowej z dn. 16.11 1927 r.) Komitet Floty Narodowej dzięki poparciu ze strony społeczeństwa i dzięki swej własnej żywotności w ci)wili obecnej już posiada 218 kół prowincjonalnych) i przeszło 50.000 członków.
Życie organizacyjne tak znacznej ilości kół, tak znacznego zastępu czynnych członków i powaga samej sprawy domagają się specjalnego łącznika w postaci czasopisma, któreby przynajmniej raz w mie¬siąc powiadamiało członków i opinję publiczną o życiu organizacyjnem Komitetu Floty Narodowej, o dokonanych przezeń czynnościach i o ewentualnych jego zamierzeniach na przyszłość.
Ten właśnie niezmiernie ważki powód, będący nieodzownym warunkiem jak naj bar dziej pomyślnego rozwoju instytucji, przyczynił się do zapoczątkowania naszego czasopisma pod nazwą „FLOTA NARODOWA”. „FLOTA NARODOWA”, jako organ na wpół urzędowej instytucji, będzie zamieszczała artykuły i odezwy, będące wyrazem polskiej polityki morskiej oraz wiadomości o polityce morskiej państw obcych.
„FLOTA NARODOWA” będzie informowała o działalności poszczególnych osób, grup i instytucyj, mających na celu rozbudowę polskiej marynarki handlowej.
„FLOTA NARODOWA” będzie zamieszczała wiadomości o budownictwie okrętów, stoczniach, dokach, o ruchu okrętowym w naszych portach, polskich linjach okrętowych i ich rentowności, o handlu morskim.
„FLOTA NARODOWA” nade wszystko jednak poświęci najwięcej miejsca sprawom organizacji i działalności kół i członków Komitetu Floty Narodowej.
„FLOTA NARODOWA” będzie się ukazywała jako czasopismo ilustrowane raz na miesiąc.
Flota Narodowa : organ Komitetu Floty Narodowej 1928, nr 1

Flota Narodowa 1
Flota Narodowa 1
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Przeczytaj również

Najnowsze